Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Uczelnia oferuje studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych oraz innych świadczeń z tytułu pomocy materialnej na podstawie

Read more

Program „Aktywny Samorząd” – Gmina Miasta TarnowaDrodzy Studenci!Uprzejmie informuję, że Gmina Miasta Tarnowa  ponownie realizuje program „Aktywny Samorząd” finansowany ze

Read more

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w  procesie  kształcenia obejmuje szereg kompleksowych działań, według których: Student ma prawo utrwalenia treści przekazanych przez

Read more

Drodzy Studenci! W trosce o ułatwienie dostępu do Waszego procesu kształcenia została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu elektronicznego, z której jako studenci

Read more

Porady psychoterapeutyczne dla studentów z niepełnosprawnościamiTrudna sytuacja epidemiologiczna oraz sukcesywnie wprowadzane w związku z nią środki prewencyjne, a także występowanie

Read more
Uczelnia oferuje studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych oraz innych świadczeń z tytułu pomocy materialnej na podstawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2015 roku:

  • Stypendium specjalne przyznawane jest każdej osobie posiadającej aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bez względu na sytuację materialną i osobową rodziny studenta.
  • Oprócz w/w stypendium, osobom niepełnosprawnym przysługują pozostałe świadczenia pomocy materialnej stypendium socjalne, kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga losowa.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta, po spełnieniu przez niego regulaminowych kryteriów. Wzory wniosków dostępne są na stronie Uczelni.

Poniżej link dotyczący szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej i wniosków stypendialnych: