23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która staje się obecnie jedną z najbardziej powszechnych

Autor: ,kategoria:
46
23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która staje się obecnie jedną z najbardziej powszechnych

Depresja to choroba, która z roku na rok staje się coraz większym zagrożeniem dla wielu społeczeństw. Światowe instytucje od lat próbują walczyć z tym problemem. Jest to trudne, ponieważ z jednej strony osoby cierpiące na depresję często wstydzą się, nie mają siły lub nie wiedzą gdzie szukać pomocy, a z drugiej obserwuje się dużą łatwość w nadinterpretacji objawów i doszukiwania się depresji w przejściowych spadkach nastroju. Depresja jest poważną chorobą o konkretnych objawach, których nie wolno bagatelizować.

Przyczyn depresji może być bardzo wiele. Może ona być wywołana czynnikami wewnętrznymi, związanymi z osobowością jednostki, ale też trudnymi i nagłymi doświadczeniami, które przewyższają zdolności radzenia sobie. Do doświadczeń tych często należą sytuacje życiowe takie jak nagła utrata pracy, długie bezrobocie, śmierć bliskiej osoby, rozwód lub rozstanie. Depresja może być również wynikiem reakcji na niektóre choroby takie jak np. nowotwory, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia hormonalne lub może występować jako objaw innych poważnych schorzeń, do których należą: guzy mózgu, padaczka, urazy (np. płata skroniowego czy czołowego).

Objawy depresji zwłaszcza w początkowej fazie często są bagatelizowane przez osoby z otoczenia i przez samego chorego. Do tych najbardziej charakterystycznych zaliczamy:

  • ciągłe zmęczenie,
  • odejście od wcześniejszych zainteresowań,
  • niemożność odczuwania radości,
  • czarnowidztwo,
  • problemy z apetytem (obniżony lub podwyższony),
  • niska samoocena,
  • zaburzenia koncentracji,
  • zaburzenia funkcji poznawczych.

W sytuacji, w której pojawi się co najmniej kilka z powyżej wymienionych objawów  należy obserwować swój stan i gdy oznaki te nie ustępują przez co najmniej 2 tygodnie lub tym bardziej, gdy się nasilają, wskazane jest zasięgnięcie opinii lekarza.

 W Tarnowie można skorzystać z przyjaznego i twórczego miejsca walki z depresją, które znajduje się np.:
–   w Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ulicy Mostowej 6,

–   w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Ośrodek Programów Profilaktycznych, ul. Lwowska 178a

–   w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie, ulica Chyszowska 3

–   wPowiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ulica Krzyska 17A

–   w Tarnowskim Centrum Psychoterapii przy ulicy Kościuszki 35,

Bezpłatna pomoc telefoniczna

Jeżeli masz problem, z którym sobie nie radzisz, możesz skorzystać z pomocy. Wspólna praca nad jego rozwiązaniem pozwoli ci odpowiednio wcześnie zareagować. Zgłoś się do specjalisty, który pomoże Ci określić Twój stan lub rozwiązać problem, z którym się borykasz. 

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel.: 
800 12 12 12   

bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu 

więcej na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka  https://brpd.gov.pl/

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel.: 
116 111

bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu
więcej na stronie 116111.pl   https://116111.pl/

Telefon Zaufania dla młodych
tel.: 
22 484 88 04

czynny pn – sb w godz. 11:00 – 21:00
więcej na stopdepresji.pl https://stopdepresji.pl/

Antydepresyjny Telefon Zaufania
tel.:
22 484 88 01

czynny pn – pt w godz. 15:00 – 20:00
więcej na stronie stopdepresji.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia
tel.:
800 120 002

bezpłatny, całodobowy, 7 dni w tygodniu
więcej na stronie niebieskalinia.pl  https://www.niebieskalinia.pl/

Policyjny Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
tel.:
800 120 226

bezpłatny, czynny pn – pt w godz. 9:30 – 15:30

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
tel.:
800 702 222

bezpłatny, 7 dni w tygodniu, całodobowy
więcej na stronie Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym  https://centrumwsparcia.pl/

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych
tel.:
801 889 880

bezpłatny, 7 dni w tygodniu w godz. 17:00 – 22:00
więcej na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego   https://psychologia.edu.pl/