Porady psychologiczne

Porady psychologiczne

Studenci z niepełnosprawnością Akademii Tarnowskiej mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, które poprowadzą psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wizyty mają charakter konsultacyjny, co oznacza, że po rozpoznaniu problemu psycholog wskazuje optymalną formę wsparcia.

Oferta przygotowana jest z myślą o studentach, którzy mają trudność w radzeniu  sobie ze stresem, doświadczają obniżonego nastroju, lęku, nieśmiałości, bezradności, przeżywają problemy w relacjach z osobami bliskimi lub nie radzą sobie ze studiowaniem (mają trudności z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem).

Trudna sytuacja epidemiologiczna oraz sukcesywnie wprowadzane w związku z nią środki prewencyjne, a także występowanie choroby podstawowej mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla zdrowia psychicznego, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Chcąc zapobiec wszelkim tego typu konsekwencjom zdrowotnym, Akademia Tarnowska w trosce o swoich studentów z niepełnosprawnościami zapewnia wsparcie psychoterapeutyczne.

Studenci uzyskają profesjonalne porady psychologiczne, które obejmują następującą tematykę:

  1. relacje rodzinne,
  2. relacje interpersonalne i społeczne,
  3. umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  4. rozwój osobisty,
  5. samoakceptację, pewności siebie,
  6. asertywności,

i innych, ważnych dla studentów kwestii.

Studenci, którzy są zainteresowani wsparciem psychoterapeutycznym proszeni są o wcześniejszy kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych osobiście (budynek A, parter, sala 025) lub telefonicznie 14 63 16 653 celem ustalenia dokładnej daty i godziny spotkania.