Porady psychologiczne

Porady psychologiczne

Porady psychoterapeutyczne dla studentów z niepełnosprawnościami

Trudna sytuacja epidemiologiczna oraz sukcesywnie wprowadzane w związku z nią środki prewencyjne, a także występowanie choroby podstawowej mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla zdrowia psychicznego, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Chcąc zapobiec wszelkim tego typu konsekwencjom zdrowotnym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w trosce o swoich studentów z niepełnosprawnościami zapewnia dla Nich wsparcie psychoterapeutyczne.

Studenci z niepełnosprawnością naszej Uczelni mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychoterapeutycznych, które poprowadzi Pani mgr Jadwiga Gabała. Sesje mają charakter konsultacyjny, co oznacza, że po rozpoznaniu problemu psychoterapeuta wskazuje optymalną formę wsparcia. Konsultacje w tym semestrze będą odbywać się w formie online na platformie MS Teams, według następującego harmonogramu:

 • 22 luty 2021 roku, godz. 14.00 – 14.45
 • 01 marca 2021 roku, godz. 14.00 – 14.45
 • 15 marca 2021 roku, godz. 14.00 –  14.45
 • 29 marca 2021 roku, godz. 14.00 –  14.45
 • 12 kwietnia 2021 roku, godz. 14.00- 14.45
 • 26 kwietnia 2021 roku,  godz. 14.00 – 14.45
 •  10 maja 2021 roku, godz. 14.00 – 14.45
 • 24 maja 2021 roku, godz. 14.00 – 14.45
 • 7 czerwca 2021 roku godz. 14.00 – 14.45

Oferta przygotowana jest z myślą o studentach, którzy mają trudność w radzeniu  sobie ze stresem, doświadczają obniżonego nastroju, lęku, nieśmiałości, bezradności, przeżywają problemy w relacjach z osobami bliskimi lub nie radzą sobie ze studiowaniem (mają trudności z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem, czy studiowaniem w formie zdalnej).

Pani Jadwiga Gabała udziela porad psychoterapeutycznych studentom PWSZ w Tarnowie, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź inną dokumentację medyczną potwierdzającą aktualny stan zdrowia. Konsultacje obejmują następującą  tematykę:

 • relacji interpersonalnych i społecznych,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • rozwoju osobistego,
 • samoakceptacji, pewności siebie,
 • asertywności,

i innych, ważnych dla studentów kwestii.

Studenci, którzy są zainteresowani wsparciem psychoterapeutycznym proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy z Panią Jadwigą Gabałą na adres mailowy:

jadwiga_gabala@pwsztar.edu.pl

lub

pod numerem telefonu: 601 216 425