Strona główna

Studenci z niepełnosprawnością
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, za pomocą Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, stara się zapewniać studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając także specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego ze względu na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności.
Forma wsparcia finansowego
Uczelnia oferuje studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych oraz innych świadczeń z tytułu pomocy materialnej na podstawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2015 roku.
Alternatywne formy wsparcia
Doradztwo zawodowe, wsparcie w procesie kształcenia, porady psychologiczne, ulgi biblioteczne, wypożyczalnia sprzętu elektronicznego, pokój socjalny

Studenci z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, za pomocą Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w miarę możliwości, stara się zapewniać studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając także specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego ze względu na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności.

Forma wsparcia finansowego

Uczelnia oferuje studentom z niepełnosprawnościami pomoc materialną w formie stypendiów specjalnych oraz innych świadczeń z tytułu pomocy materialnej na podstawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2015 roku.

Alternatywne formy wsparcia

Doradztwo zawodowe, wsparcie w procesie kształcenia, porady psychologiczne, ulgi biblioteczne, wypożyczalnia sprzętu elektronicznego

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie należy podejmowanie działań zmierzających do:
  • inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
  • pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
  • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie należy podejmowanie działań zmierzających do:
  • inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
  • pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
  • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;

Akty prawne i prawa osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Aktualności

Rotacyjny tryb pracy jednostek administracyjnych
Rotacyjny tryb pracy jednostek administracyjnych
Dziś weszło w życie nowe Zarządzenie JM Rektor PWSZ w Tarnowie regulujące zasady pracy jednostek administracyjnych Uczelni. Mając na uwadze…
Ważne informacje dla Studentów I roku
Ważne informacje dla Studentów I roku
Jak poinformował nas Dział Obsługi Informatycznej studenckie skrzynki mailowe zostały utworzone. Loginem są numery indeksów, hasłem numery pesel. Jest to…
Informacja dla studentów
Informacja dla studentów
Do Państwa dyspozycji został oddany pokój socjalny A 011, na parterze w budynku A, gdzie będziecie mogli Państwo odgrzewać i…