Akty prawne i prawa osób niepełnosprawnych

Akty prawne i prawa osób niepełnosprawnych

Najważniejsze akty prawne w Polsce:

Dokumenty obowiązujące w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Uchwały

Zarządzenia

Międzynarodowe dokumenty dotyczące wsparcia i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami: