Akty prawne i prawa osób niepełnosprawnych

Akty prawne

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.