Szkolenia

Szkolenia

W związku z realizacją projektu pn. P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy Pracowników :

administracyjnych na szkolenie w zakresie „Obsługi studenta z niepełnosprawnością”. Głównym celem szkolenia będzie zwiększenie kompetencji kadry administracyjnej w analizie potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uwrażliwienie pracowników administracyjnych uczelni na tematykę niepełnosprawności.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat niepełnosprawności, podnoszenia standardu pracy w procesie obsługi studenta, przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością, jak również przełamywania barier mentalnych i edukacyjnych.

Terminy szkolenia – II edycja 2023 r.:

a)       04.04.2023 r.,       godz. 8.00 – 12.00
b)       20.04.2023 r. ,      godz. 8.00 – 12.00

Terminy szkolenia – I edycja 2022 r.:

a)        28.09 2022 r.,       godz. 8.00 – 12.00
b)        19.10.2022 r. ,      godz. 8.00 – 12.00

Dokumenty:

 • Przystąpienie do projektu
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Formularz rekrutacyjny na szkolenie
 • Dane uczestnika projektu

——————————————————————————————————————

dydaktycznych na szkolenie w zakresie „Nowoczesnych metod kształcenia osób z niepełnosprawnościami.”  Głównym celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy z zakresu  nowoczesnych metod kształcenia wykorzystywanych w procesie dydaktycznym i około dydaktycznym z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz zwiększenie kompetencji i uwrażliwienie pracowników na osoby z niepełnosprawnością, a także przybliżenie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście ich funkcjonowania w środowisku akademickim.

Szkolenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych Uczelni. Trwać będzie 4 godziny i jest przewidziane w kilku terminach.

Terminy szkolenia – II edycja 2023 r.:

 1. 03.04.2023 r.,          godz. 8.00 – 12.00
 2. 03.04.2023 r.,          godz. 13.00 – 17.00
 3. 04.04.2023 r.,         godz. 13.00 – 17.00
 4. 20.04.2023 r.,         godz. 13.00 – 17.00
 5. 21.04.2023 r.,          godz. 8.00 – 12.00

Terminy szkolenia – I edycja 2022 r.:

 1. 27.09.2022 r.,          godz. 8.00 – 12.00
 2. 27.09.2022 r.,          godz. 13.00 – 17.00
 3. 28.09.2022 r.,         godz. 13.00 – 17.00
 4. 19.10.2022 r.,        godz. 13.00 – 17.00
 5. 20.10.2022 r.,          godz. 8.00 – 12.00

Dokumenty:

 • Przystąpienie do projektu
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Formularz rekrutacyjny na szkolenie
 • Dane uczestnika projektu

——————————————————————————————————————

kadrę zarządzającą na szkolenie w zakresie „Budowania świadomości na temat niepełnosprawności – szkolenie wyjazdowe. Głównym celem szkolenia będzie przybliżenie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami  w kontekście ich funkcjonowania w środowisku akademickim. Szkolenie ma również na celu przygotowanie kadry zarządzającej uczelni do skutecznej i efektywnej obsługi oraz kształcenia studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.   

Termin szkolenia: 16 i 17 listopada 2022 r.

Dokumenty:

 • Przystąpienie do projektu
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Formularz rekrutacyjny na szkolenie
 • Dane uczestnika projektu