Szkolenia

Szkolenia

W związku z realizacją projektu pn. P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy Pracowników :

administracyjnych na szkolenie w zakresie „Obsługi studenta z niepełnosprawnością”. Głównym celem szkolenia będzie zwiększenie kompetencji kadry administracyjnej w analizie potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uwrażliwienie pracowników administracyjnych uczelni na tematykę niepełnosprawności.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat niepełnosprawności, podnoszenia standardu pracy w procesie obsługi studenta, przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością, jak również przełamywania barier mentalnych i edukacyjnych.

Terminy szkolenia:

a)        28.09 2022 r.,       godz. 8.00 – 12.00
b)        19.10.2022 r. ,      godz. 8.00 – 12.00

Dokumenty:

——————————————————————————————————————

dydaktycznych na szkolenie w zakresie „Nowoczesnych metod kształcenia osób z niepełnosprawnościami.”  Głównym celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy z zakresu  nowoczesnych metod kształcenia wykorzystywanych w procesie dydaktycznym i około dydaktycznym z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz zwiększenie kompetencji i uwrażliwienie pracowników na osoby z niepełnosprawnością, a także przybliżenie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście ich funkcjonowania w środowisku akademickim.

Szkolenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych Uczelni. Trwać będzie 4 godziny i jest przewidziane w kilku terminach.

Terminy szkolenia:

  1. 27.09.2022 r.,          godz. 8.00 – 12.00
  2. 27.09.2022 r.,          godz. 13.00 – 17.00
  3. 28.09.2022 r.,         godz. 13.00 – 17.00
  4. 19.10.2022 r.,        godz. 13.00 – 17.00
  5. 20.10.2022 r.,         godz. 8.00 – 12.00

Dokumenty: