Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE to działania mające na celu udzielanie pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową oraz stan zdrowia, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami/opiekunami i nauczycielami akademickimi w procesie orientacji zawodowej studentów  z niepełnosprawnościami oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Działania w ramach poradnictwa zawodowego obejmują:

  • doradztwo indywidualne w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej;
  • zajęcia w ramach wprowadzenia na rynek pracy oraz warsztaty z różnych zakresów tematycznych;
  • przekazywanie informacji z zakresu ofert pracy, staży, praktyk i stypendiów za pomocą bazy mailingowej strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń;
  • spotkania informacyjne dotyczące nowych zawodów, branż, możliwości wyjazdów do pracy za granicę w ramach różnych programów dla studentów oraz z zakresu wolontariatu;
  • promocję absolwentów wśród pracodawców;

Aby zapisać się na spotkanie z doradcą zawodowym należy zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych osobiście (budynek A, parter, sala 025) lub telefonicznie 14 63 16 653 celem ustalenia dokładnej godziny spotkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.