Ulgi biblioteczne

Ulgi biblioteczne

Zakres uprawnień i ulg przysługujących studentom z niepełnosprawnościami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w zakresie korzystania z usług Biblioteki Uczelnianej.

Studenci z niepełnosprawnościami posiadają możliwości do korzystania z:

 • kodów dostępu do podręczników i monografii w formie elektronicznej (w ramach czytelni IBUK Libra Wydawnictwa Naukowego PWN) – dostępnych w Bibliotece;
 • audiobooków wchodzących w skład zasobów Biblioteki Uczelnianej;
 • stanowiska z dostępem do stałego łącza internetowego;
 • upoważnienia innej osoby do wypożyczania podręczników/zbiorów w imieniu studenta
  z niepełnosprawnością;
 • obsługi studentów z niepełnosprawnością poza kolejnością i w sposób priorytetowy;
 • dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością (możliwości przesłania na maila, czy skopiowania na pendrive lub inny nośnik pamięci)
 • w okresie  wakacyjnym  osoby  niepełnosprawne,  szczególnie  mające  ograniczenia ruchowe,  niedowidzące,  niedosłyszące  lub  przewlekle chore  mogą  ustalać
  z pracownikiem  biblioteki  indywidualny  termin  spotkania  w  celu  zapisania  się
  do Biblioteki.