Studenci z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością

Akademia Tarnowska za pomocą Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, stara się zapewniać studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając także specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego ze względu na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności.

Zarządzenie nr 63/2022 Rektora Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie ( od 2023 r. Akademia Tarnowska) z dnia 28 czerwca 2022 r. umożliwia wsparcie  w  procesie  kształcenia studentów z niepełnosprawnościami, w zakresie wprowadzania alternatywnych rozwiązań dotyczący realizacji procesu kształcenia.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) niepełnosprawnością określa się ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w zakresie uważanym za normalny dla człowieka. Ograniczenie sprawności wynika z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu.

W zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • lekki,
 • umiarkowany,
 • znaczny.

Rodzaje niepełnosprawności

Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne:
 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 • Udar mózgu
 • Epilepsja
 • Choroba Alzheimera i demencje
 • Choroba Parkinsona
Niepełnosprawność ruchowa
 • Paraplegia i tetraplegia
 • Amputacje
 • Choroby reumatyczne
Niepełnosprawność intelektualna
 • Autyzm
 • Zespół Downa
Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby serca
 • Astma
Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota
Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy
Schorzenia metaboliczne
 • Cukrzyca
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna
Choroby układu moczowo-płciowego
Choroby rzadkie/genetyczne
Choroby psychiczne
Nowotwory
Otyłość