Studenci z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, za pomocą Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, stara się zapewniać studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając także specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego ze względu na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności.

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 września 2019 r. umożliwia wsparcie  w  procesie  kształcenia studentów z niepełnosprawnościami, w zakresie wprowadzania alternatywnych rozwiązań dotyczący realizacji procesu kształcenia.

W okresie poprzedzającym okres rekrutacji osoba niepełnosprawna, będąca kandydatem na studia w PWSZ w Tarnowie, może uzyskać w wybranej formie od Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych informacje o Uczelni,  kierunkach kształcenia oraz wymaganych predyspozycjach na wybranym kierunku kształcenia.