Kontakt

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Monika Grela

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

tel.: 14 63 16 653
e-mail: pon@atar.edu.pl

Dyżury dla studentów odbywają się codziennie od godziny 9.00 do godziny 14.00,
Budynek A, pok. 025, parter