„Samodzielność-Aktywność-Mobilność”- Mieszkanie dla absolwenta

Autor: ,kategoria:
17
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność”- Mieszkanie dla absolwenta

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski realizuje program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”- Mieszkanie dla absolwenta.

Program skierowany jest do osób będących absolwentami szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub osób niebędących absolwentami opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, które jednocześnie:

  • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności,
  • posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie są właścicielami mieszkania ani nie przysługuje in spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • rozpoczęły lub poszukują pracy.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

W przypadku pytań na temat ww programu można kontaktować się pod numerem telefonu :12 312 14 16 lub 795 800 015 lub na adres mailowy: msalwach@pfron.org.pl