Programy

Program „Aktywny Samorząd” – Gmina Miasta Tarnowa

Drodzy Studenci!

Uprzejmie informuję, że Gmina Miasta Tarnowa  ponownie realizuje program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje w załączniku:


Program „Aktywny Samorząd” – Powiat Tarnowski

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ponownie realizuje program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Tarnowskiego  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w linku poniżej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Program „Aktywny Samorząd” – Powiat Dąbrowski

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ponownie realizuje program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Dąbrowskiego  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na plakacie poniżej:


OD STUDENTA DO SPECJALISTY – Kompleksowy
program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w linku poniżej:

Informacja_ABSOLWENT II