Fundacja Sustinae zaprasza na darmowe szkolenia

Autor: ,kategoria:
81
Fundacja Sustinae zaprasza na darmowe szkolenia

Fundacja Sustinae zaprasza studentów ostatniego roku oraz absolwentów z niepełnosprawnościami do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu finansowanego z PFRON, z zakresu:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka francuskiego,
 • logistyki i spedycji,
 • projektowania 3D,
 • koordynatora dostępności,
 • programowania JAVA, JAVA SCRIPT,
 • trenera umiejętności psychospołecznych,
 • pakiet MS OFFCE,
 • szkoleń wg indywidulanych potrzeb.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (licencjat, magister) lub studenci ostatniego roku studiów, zarówno licencjackich jak i magisterskich
 • Wysoka motywacja do nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji
 • Aktualne do końca września 2023 r. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualny dokument równoważny
 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy
 • Komunikatywność, współpraca, otwartość na nowe doświadczenia, wysoka kultura osobista, sumienność

Oferujemy:

 • Bezpłatny udział w szkoleniach i kursach
 • Doradztwo w zakresie rozwoju kariery
 • Dodatek motywacyjny
 • Coaching kariery

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji do projektu prosimy o przesyłanie CV wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności pod adres: paulina.londo-biernat@fundacjasustinae.org. W temacie maila prosimy umieścić tytuł: DARMOWE SZKOLENIA ABS.

W związku z przesłaniem do Fundacji danych osobowych w celach rekrutacyjnych do projektu   „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. że: „Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Sustinae z siedzibą przy ul. Szlak 65,  31-153 Kraków, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, KRS pod nr 0000426103, NIP: 6762457416, REGON: 122610942. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do i będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją do udziału  Pani/Pana w wyżej wymienionym projekcie.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości udziału  w ww. projekcie. Informacje  uzyskane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane ani ujawniane do celów innych niż rekrutacja do ww. projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z uprawnień przysługujących w stosunku do Administratora może zostać wykonane poprzez złożenie odpowiedniego na adres Administratora. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pani/Pana dane mogą być udostępnione temu Funduszowi.