Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – TRZECIA EDYCJA!

Autor: ,kategoria:
97
Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – TRZECIA EDYCJA!

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja programu rozpocznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji uczestnika: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności.
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. Mazowieckiego (12 osób) , małopolskiego (12 osób).
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy).
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferuje projekt?

 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym
 • Wsparcie pośrednika pracy i coacha
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne lub sześciomiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych).
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.
 • Zaświadczenie z ZUS lub PUP (w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy).

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem.

Fundacja Onkologiczna Rakiety

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: https://fundacjarakiety.pl/absolwent-3/