Szkolenia z iPFRON+ stacjonarne i online, zapraszamy!

Autor: ,kategoria:
16
Szkolenia z iPFRON+ stacjonarne i online, zapraszamy!

System iPFRON+ to nowy system PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Zapraszamy na szkolenia, które ułatwią sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom pracującym na ich rzecz.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: 
szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie:

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/zarejestruj-sie-na-szkolenie-z-ipfron-stacjonarne-lub-online-zapraszamy/

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.