Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł II

Autor: ,kategoria:
55
Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł II

Moduł II Programu to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z pomocy w module II mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, które:

  • posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu) szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Centrum Usług Społecznych, ul. Eliasza Goldhammera 3 w pok. 312 (III piętro) lub za pośrednictwem SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Terminy przyjmowania wniosków:

  • od dnia 1 do 31 marca 2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022-2023,
  • od dnia 18 września do dnia 10 października 2023 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023-2024.

Więcej informacji na temat Programu „Aktywny Samorząd” uzyskać można pod numerem telefonu 14 688 21 25 oraz na stronie internetowej PFRON (https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/